Saturday , March 23 2019
Home / Ván gỗ ép / Ván gỗ ép phủ phim

Ván gỗ ép phủ phim

VÁN GỖ ÉP PHỦ PHIM

goepphuphim

Ván gỗ ép phủ phim còn gọi tên khác gỗ dán chịu nước làm cốt pha phủ phim, ván cốt pha, ván coppha, ván ép cốp pha, cốp pha phủ phim, ván coffa phủ phim. Công nghệ sản xuất gỗ dán nhiều lớp dựa trên công nghệ sản xuất ván gỗ …

Đọc thêm »