Wednesday , July 17 2019
  • VÁN COPPHA ĐẠI DƯƠNG

  • VÁN PHỦ PHIM

  • DÀN GIÁO ĐẠI DƯƠNG

Home / Dây hơi áp lực HanKiL/ProMac Hàn Quốc

Dây hơi áp lực HanKiL/ProMac Hàn Quốc

1. Dây hơi HanKil/Promac Ø 19 ( cuộn = 100m )

2. Dây hơi HanKil/Promac Ø 25 ( cuộn = 50m )

3. Dây hơi HanKil/Promac Ø 32 ( cuộn = 50m )

4. Dây hơi HanKil/Promac Ø 50 ( cuộn = 50m )

Kích thước bình thường IDxOD std Chiều dài WP (tại 20c) BP (tại 20c)
inch mm m kg/ ㎠ PSI kg/ ㎠ PSI
1/4″ 6.5 13 100 20 280 100 1400
5/16″ 8 15 100 20 280 80 1200
3/8″ 9.5 16.5 100 20 280 80 1200
1/2″ 13 20.5 100 20 280 80 1200
5/8″ 16 25 100 20 280 80 1200
3/4″ 19 27.5 100 16 230 60 840
1″ 25 34.5 50 16 230 60 840
1 1/4″ 32 44 50 10 140 40 560
1 1/2″ 38 51 50 10 140 40 560
2″ 50 65 50 10 140 40 560

 

day-hoi
check grammar online

custom essay uk pay someone to do my essay homework help app pay someone to write my paper cheap five paragraph essay outline college essay outline english essay format mla essay outline buy custom essays online professional essay writers