Thursday , April 18 2019
  • VÁN COPPHA ĐẠI DƯƠNG

  • VÁN PHỦ PHIM

  • DÀN GIÁO ĐẠI DƯƠNG

Home / Dây hơi áp lực HanKiL/ProMac Hàn Quốc

Dây hơi áp lực HanKiL/ProMac Hàn Quốc

1. Dây hơi HanKil/Promac Ø 19 ( cuộn = 100m )

2. Dây hơi HanKil/Promac Ø 25 ( cuộn = 50m )

3. Dây hơi HanKil/Promac Ø 32 ( cuộn = 50m )

4. Dây hơi HanKil/Promac Ø 50 ( cuộn = 50m )

Kích thước bình thường IDxOD std Chiều dài WP (tại 20c) BP (tại 20c)
inch mm m kg/ ㎠ PSI kg/ ㎠ PSI
1/4″ 6.5 13 100 20 280 100 1400
5/16″ 8 15 100 20 280 80 1200
3/8″ 9.5 16.5 100 20 280 80 1200
1/2″ 13 20.5 100 20 280 80 1200
5/8″ 16 25 100 20 280 80 1200
3/4″ 19 27.5 100 16 230 60 840
1″ 25 34.5 50 16 230 60 840
1 1/4″ 32 44 50 10 140 40 560
1 1/2″ 38 51 50 10 140 40 560
2″ 50 65 50 10 140 40 560

 

day-hoi
check grammar online